بیمه زندگی

بیمه مان سرمایه‌گذارایست که به معنی شراکت در جامعه، حفظ کرامت انسانی در روزهای مبادا و پس انداز برای آینده شما و عزیزانتان به شمار می‌رود. این کار بخش مهمی از سیاست‌گذاری مالی زندگی شماست و بدون آن محافظت از کسانی که دوستشان دارید در اوضاع پر نشیب و فراز اقتصاد امروز کافی به نظر نمی‌رسد.

سرپرست خانواده ایرانی از خود میپرسد:

چگونه فردای مطمئنی برای خود و فرزندانم فراهم سازم؟

در صورت افزایش هزینه های آموزشی چگونه فرزندانم قادر به ادامه تحصیل خواهند بود؟

چگونه شرایط مالی ازدواج فرزندانم را فراهم کنم؟

آینده خود و خانواده ام در شرایط بیکاری یا بازنشستگی من چگونه تامین خواهد شد؟

در صورت ابتلا به بیماری های سخت چگونه هزینه های مرتبط با ان جبران می شود؟

در حالیکه سرمایه گذاری در ملک، بورس یا اوراق مشارکت نیاز به مبلغ قابل توجه به صورت یکجا دارد چگونه میتوانیم به فکر یک سرمایه گذاری مناسب نجات بخش و تدریجی برای تامین آینده باشیم؟

پرسش و دغدغه های از این دست بصورت مداوم حتی دامنگیر نسل جوان و میانسال جامعه نیز میشود و عدم اطمینان از تناسب در آمد که هر لحظه و به هر دلیلی ممکن است رخ دهد،میتواند فردای اکثریت جمعیت متوسط و کم در آمد کشور را تهدید کند. 

شرکت سهامی بیمه ایران پس از بررسی کارشناسان و شناخت دقیق از وضعیت و نیاز اقشار مختلف مردم،نوعی بیمه نامه تامین مالی جذاب با هدف بهبود شرایط اقتصادی خانوادهای ایرانی و رفع نگرانی ها ناشی ازآن را با شرایط منحصر به فرد طراحی و ارائه نمایند.

طرح بیمه مان(ماندگاری،امید،نشاط)

طرح ممتاز و منحصر به فرد بیمه مان بر اساس مدل شناخته شده جهانیFlexible Universal Life طراحی گردیده و در سراسر جهان یکی از پر طرفدار ترین بیمه نامه های سرمایه گذاری می باشد.با در نظر گرفتن تورم و سود سرمایه گذاری در ایران ارائه می شوداین بیمه نامه با دارا بودن حداکثر توان انعطاف پذیری ویژگی های مربوط به خنثی کردن اثر تورم و محاسبه سود صندوق سرمایه گذاری مناسب ترین برای کسانی است که با نگرش درست ، نگران خود و خانواده خود هستند.

برای آشنایی بیشتر با این طرح برخی از مزایا به شرح زیر ارائه میگردد:

سرمایه گذاری مناسب:

اختصاص سود تضمین شده و جذاب در بیمه نامه، انبوه مزایای بیمه ای جذاب در کنار سرمایه گذاری مالی در صورت استفاده از بیمه نامه زندگی "طرح مان" به جای سایر شیوه های سنتی سرمایه گذاری،بدون آنکه شرایط روزمره زندگی را سخت کنید میتوانید با یک سرمایه گذاری تدریجی مالی و بیمه ای با آرامش و تضمین مطمئن از مراحل حساس (نقاط عطف)دوره های مختلف زندگی خود گذر کنید،در این نوع بیمه نامه که نوعی سرمایه گذاری مطمئن با مزایای فوق العاده (بیمه ای و مالی)است،افراد میتوانند با توجه شرایط اقتصادی خود با پرداخت حق بیمه دلخواه برایمدت زمان معین(از بدو تولد تا سنین بالای 70 سال)،در پایان مدت قرارداد نیز زیر پوشش بیمه فوت ،بیمه حادثه و بیماری قرار میگیرنداین بیمه نامه برای آن دسته از شهروندانی که خوشبختانه از جایگاه اقتصادی و رفاه زندگی مناسب تری برخوردارند،نیز یک سرمایه گذاری بیمه ای و مالی پرکشش و جذاب است.

مزایای سرمای گذاری و پشتوانه بیمه ای و پرداخت آن به بیمه گزار

. برقراری پوشش با پرداخت اولین قسط حق بیمه

. پرداخت سرمایه فوت طبیعی به امضمام سرمایه اندوخته مالی به بیمه گزار در صورت فوت

. پرداخت سرمایه اندوخته مالی با ارزش باز خریدی در صورت حیات بیمه شده 

. پرداخت سرمایه فوت ناشی از حادثه (تا 3 برابر سرمایه فوت طبیعی به امضمام سرمایه اندوخته مالی بیمه گزار)

. پرداخت هزینه درمان در صورت بروز بیمارهای صعب العلاج تا سقف 000/000/200 ریال و برای بیماری سرطان 000/000/300 ریال)

. معافیت بیمه گزار از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل بر اثر بیماری و یا حادثه

. انتخابی بودن میزان سرمایه فوت از 5 تا 35 برابر حق بیمه سال اول

. انتخابی بودن میزان سرمایه فوت بر اثر حادثه از 1 تا 3 برابر سرمایه فوت 

. پرداخت سرمایه اندوخته مالی در صورت انصراف بیمه گزار

. انعطاف پذیری در پرداخت حق بیمه بسته به میزان در آمد هر شخص

. امکان پرداخت حق بیمه به صورت ثابت یا افزایشی

. ازادی انتخاب در شیوه پرداخت حق بیمه (ماهانه،سه ماهه،شش ماهه،سالانه و یکجا)قابلیت پرداخت سرمایه اندوخته مالی بصورت مستمری

. معافیت مالیاتی سرمایه بیمه زندگی طرح مان و اندوخته مالی مطابق با ماده 136 قانون مالیاتی مستقیم بیمه گزار 

. حذف حداقل سن بیمه شده (0 تا بالای 70 سال )

تشکیل طرح های سرمایه گزاری و پشتوانه بیمه ای

یکی از مهم ترین ویژگی های جذاب بیمه های زندگی (طرح مان)خرید چند طرح سرمایه آن در یک قرارداد بیمه ای – سرمایه گذاری است .

در بخش یک قرارداد می توان پنج مورد و سرمایه زیر را ترکیب متنوع و به انتخاب بیمه گزار ایجاد نمود.

سبد سرمایه اول (1) :

سبد اول "سبد سرمایه فوت" نام دارد . در صورتی که بیمه شده به هر علت فوت نماید جمع سرمایه این سبد و سبد سوم به وراث تعیین شده پرداخت می شود.

سبد سرمایه دوم (2) :

نام این سبد سرمایه تکمیلی " فوت به علت حادثه" است . منظور از حادثه در بیمه نامه به روشنی تعریف میشود.در صورتی که فوت بیمه شده بر اثر حادثه باشد.ضمن پرداخت سرمایه سبد اول و سوم ،بعد (فوت به علت حادثه )نیز به عنوان پوشش تکمیلی و اضافی به وراث تعیین شده پرداخت می شود.

سبد سرمایه سوم (3) :

سرمایه این سبد شبیه یک پس انداز بانکی یا سرمایه گذاری در اوراق مشارکت سهام و ملک است این سبد ( اندوخته مالی ) یا (ارزش باز خریدی ) نام دارد. چنانچه هیچ یک از اتفاقات "فوت (سبد یک) " یا " فوت به علت حادثه ( سبد 2 )" برای بیمه گزار رخ ندهد.وی میتواند در پایان دوره در ازای حق بیمه پرداختی سرمایه سبد اندوخته مالی ( ارزش باز خریدی) خود را که درمان سر رسید از سود جذاب و مناسبی برخوردار شده را بصورت یکجا یا مستمری در یافت نماید.

سبد سرمایه چهارم (4) :

سبد چهارم که سرمایه " جبران غرامت امراض خاص مهم "نام دارد در کنار سایر سبد ها به عنوان سرمایه و پشتوانه مالی مجزا مطمئن و قابل توجه تشکیل میگردد.این دسته از بیماری ها بدون در نظر گرفتن مبلغ هزینه های بیمارستانی و غیر بیمارستانی به میزان تعیین شده به استفاده کننده پرداخت می شود.

در جدول پیش رو یک نمونه نرخ و شرایط برای یک فرد فرضی استخراج شده است که میتواند مبنای مناسبی برای بررسی محدوده نرخ و شرایط بیمه مان باشد.

جدول نمونه تعهدات

جدول بیمه زندگی مان برای فرد 30 ساله با اعمال پوشش های فوت ، نقص عضو ، امراض خاص و سرطان ، معافیت و مستمری و افزایش 10 درصد سالیانه حق بیمه و سرمایه فوت به شرح ذیل می باشد:

سال بیمه ای

حق بیمه سالانه

حق بیمه تجمعی

سرمایه فوت به هر علت

سرمایه فوت به علت حادثه

امراض خاص

پوشش سرطان

ارزش باز خریدی

پیش بینی با بهره 20 درصد

پیش بینی با بهره 22 درصد

1

6.000.000

6.000.000

150.000.000

450.000.000

37.500.00

75.000.000

3.364.000

3.178.750

3.240.181

5

8.784.600

36.630.000

219.615.000

658.845.000

54.903.700

109.807.500

41.208.000

41.595.898

43.686.199

10

14.147.600

95.624.500

353.692.000

1.061.076.400

88.423.000

176.846.000

155.213.000

185.571.925

204.320.247

15

22.784.900

190.634.900

569.624.700

1.708.874.200

142.406.100

284.812.300

422.091.000

594.150.906

691.176.937

20

36.695.400

343.650.000

917.386.300

2.000.000.000

200.000.000

300.000.000

1.014.212.000

1.690.791.761

2.090.555.788

25

59.098.300

590.082.000

1.477.459.900

2.000.000.000

200.000.000

300.000.000

2.290.132.000

4.546.643.735

6.005.002.415

30

95.178.500

986.964.000

2.000.000.000

2.000.000.000

200.000.000

300.000.000

4.974.238.000

11.856.336.442

16.795.642.751


بررسی کاربردی اطلاعات و ارقام جدول

جهت روش تر شدن ویژگی ها و مزایا ی بیمه نامه سرمایه گذاری "طرح مان"خریداری شده برای فرد فرضی موارد زیر طرح و تشریح می شود.

* - فرد مورد اشاره کارمند 30 ساله ای است که یک قرارداد 20 ساله بیمه مان را انتخاب می نماید.وی بر پایه توان مالی خود تصمیم دارد در سال اول6.000.000ریال را بصورت هر ماه مبلغ500.000ریال در قرارداد بیمه نامه سرمایه گذاری نماید.ایشان با توجه به میزان حق بیمه پرداختی و موقعیت فردی ، اجتماعی ، اقتصادی و خانوادگی خود پس از مشورت با همکاران ما سبد های سرمایه گذاری و پشتوانه بیمه ی خود را به صورت زیر تشکیل داده است. 

. سبد سرمایه فوت در سال اول(سبد 1) 150.000.000 ریال

. سبد سرمایه تکمیلی فوت به علت حادثه در سال اول(سبد 2) 450.000.000 ریال

. سبد سرمایه اندوخته مالی یا ارزش باز خریدی پایان دوره (سبد 3) 4.74.238.000 ریال 

. سبد سرمایه میزان غرامت های غرامت های خاص و مهم (سبد 4) 200.000.000 ریال

. سبد سرمایه درمان سرطان(سبد 5) 300.000.000 ریال

در قرارداد ایشان امتیاز"معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی "خریداری شده است.وی همچنین به خاطر آنکه تورم سال های آینده از "سبد سرمایه فوت" سبد سرمایه فوت (سبد 1) "و " سبد سرمایه اندوخته مالی یا ارزش باز خریدی (سبد 3)نکاهد در خواست نموده به ترتیب هر ساله 5%به سبد سرمایه فوت 10%به مبلغ حق بیمه افزوده شود.

فرایندخرید بیمه طرح مان

مشاوره و صدور بیمه نامه به دو صورت انفرادی و گروهی (سازمانها،موسسات و شرکت ها)انجام میشود و مراحل آن به شرح زیر است:

1- اطلاع رسانی اولیه بیمه گر در مورد ویژگی های بیمه سرمایه گذاری طرح مان

2- مراجعه حضوری یا تماس بیمه گذار با بیمه گر برای دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون بیمه نامه 

3- دریافت و تکمیل پیشنهاد توسط بیمه گزار

4- بررسی پیشنهاد توسط بیمه گر وارائه نرخ و شرایط بر اساس پیشنهاد تکمیل شده

5- مطالعه نرخ و شرایط اعلام شده توسط بیمه گزار و اعلام در خواست برای صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط

6- شروع فرایند صدور بیمه نامه

تذکر 1:چنانچه در مراحل 4 و 5 شرایط مورد در خواست بیمه گذار دچا تغییراتی گردد پیشنهاد می بایست قبل از صدور بیمه نامه اصلاح شود.

تذکر 2: در صورت نیاز به معاینه پزشکی،بیمه گزار یا بیمه شده قبل از صدور بیمه نامه هماهنگی های لازم برای انجام معاینه پزشکی صورت پذیرد.

7- تحویل بیمه نامه طرح مان

8- مراقبت و نگهداری فنی(بیمه ای – حقوقی)از قرارداد بیمه نامه سرمایه گذاری در دوره اعتبار بیمه نامه وسط بیمه گر و بیمه گزار

تذکر ممکن است برای خرید بیمه نامه زندگی توسط پزشک طرف قرارداد با شرکت بیمه گر معاینه شوید معاینه پزشکی بیمه شده تنها در موارد زیر انجام می شود:

1- چنانچه سن بیمه شده بالای 50 سال باشد.

2- اگر واحد اجرایی و فنی بر اساس اطلاعات ارائه شده در پیشنهاد (که بیمه شده آن را تکمیل نموده)و یا نظرات پزشک معتمد پس از مطالعه پیشنهاد انجام معاینه را ضروری بداند.

اصفهان ، میدان انقلاب ،خیابان پاسداران(باغ گلدسته) مقابل بسیج امام صادق نبش کوچه کیوان ساختمان مپنا طبقه دوم                                              تلفنهای تماس: 32243951-32243964-32243958