طرح بیمه حکیم

این بیمه نامه شامل دو بخش: 

الف) پوشش های اصلی جامع 

ب) پوشش های اختیاری 

الف. پوشش جامع:

این بخش از بیمه نامه در اصل جایگزین بیمه مسئولیت حرفه ای پزشک البته با شرایط بسیار ویژه در خصوص تعهدات (به شرح ذیل) گردیده است که علاوه بر مسئولیت حرفه ای اعضاء جامعه درمانی ، مسئولیت مدنی ایشان در قبال کارکنان و اشخاص ثالث و مراجعه کنندگان به مطب را نیز بدون دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار میدهد.

1. بیمه گذار شامل: پزشکان اعم از رسته عمومی،متخصص،فوق تخصص،جراح،دستیار،رزیدنت و اینترن می باشد.

2. محدوده پوشش بیمه نامه در مسئولیت حرفه ای پزشک داخل مرز جمهوری اسلامی ایران و در تمام اوقات شبانه روز و مدت اعزام رسمی بیمه گذار به مراسم عبادی حج و عتبات عالیات(به شرط اعلام به بیمه گر قبل از عزیمت)و در مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان واشخاص ثالث و مراجعه کنندگان محدوده مکانی ذکر شده در بیمه نامه می باشد.

3. به منظور جبران خسارت در زمان افزایش دیه با تدوین تعهدات مناسب مندرج دربند 12 و مضافاً بیمه گر ، متعهد به جبران خسارت موضوع بیمه نامه جهت افزایش دیه روز حداکثر به میزان 20% تعهد خریداری شده در مجموع 3سال آینده و بدون دریافت حق بیمه اضافی خواهد شد.

4. چنانچه مسئولیت بیمه گذار توسط یکی از مراجع ذیصلاح و یا بیمه گر محرز شد قبل از صدور راُی از سوی مراجع قانونی با کسب موافقت بیمه گذار و مدعی یا مدعیان ، بیمه گر نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام می نماید.

5. پوشش عملکرد منشی و مسئول بخش تزریقات مطب مشمول پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان در صورت محکومیت پزشک در مراجع ذیصلاح می باشد.

6. مهلت اعلام خسارت به بیمه گر در این بیمه نامه از حد اکثر 5 روز به 30 روز افزایش یافته است.

7. به شرط خرید بدون انقطاع هرساله بیمه نامه نزد بیمه گر (بصورت پیوسته)محدودیت زمانی 4 ساله جهت ادعای خسارت زیاندیده به بیمه گذار و متعاقباً به بیمه گر وجود ندارد.

8. در صورت انجام عملیات خارج از تخصص حرفه ای بیمه گذار در مواقع اضطراری و اورژانسی خسارت وارده به شرط تایید سازمان نظام پزشکی تحت پوشش بیمه نامه می باشد.

9. حق بیمه در محل های حرفه ای بیمه گذار مانند بیمارستان ، مطب ، منزل ، یکسان می باشد.

10. عملیات حرفه ای بیمه گذار علاوه بر مدرک تحصیلی بر اساس شرح وظائف قانونی و گواهینامه و مجوز های رسمی مبنی بر انجام عملیات درمانی تشخیصی تحت پوشش می باشد.

11. علاوه بر تعهدات مندرج در بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای جاری صنعت بیمه ، این بیمه نامه تعهد هزینه پزشکی برای هرنفر در هر حادثه 000/000/50 ریال و در طول مدت بیمه نامه 000/000/100 ریال را تحت پوشش قرار می دهد.

12. اختصاص تعهدات در سه ردیف پیشنهادی و با حق بیمه بسیار مناسب در مقابل بیمه نامه جاری صنعت بیمه و در صورت تقاضای تعهد بالا تر بیمه گر موظف به ارائه می باشد.

1- 3/000/000/000 ریال

2- 5/000/000/000 ریال

3- 7/000/000/000 ریال

ب) پوششهای اختیاری:

1- بیمه تجهیزات الکترونیکی 

خسارتهای وارده به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در مطب / مراکز تشخیصی درمانی با نرخ و شرایط استثنایی تحت پوشش می باشد 

خطرات تحت پوشش در این بیمه نامه عبارتند از :

سیل ، آب گرفتگی ، امواج دریا ، صاعقه ، انفجار (فیزیکی یا شیمیایی)، آتش سوزی ،رانش زمین، نشست زمین، لغزش زمین، ریزش کوه یا صخره، اتصال کوتاه ، اتصال برق DC به برق AC ، سقوط ، تصادم، واژگونی ، جابجایی ، نم، رطوبت، ریختن مایعات به داخل دستگاه ، غفلت ، عدم مهارت، سهل انگاری ، دود، دوده، ذرات معلق در هوا ، گرد و خاک ، خسارت های هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن، دمای بالا، بخارات غیر خورنده ، باران، برف ، تگرگ، بهمن ، یخ زدگی، یخ شناور ،خسارت های هنگام باز و بسته کردن ، خرابکاری غیر عمدی ، مواد مصرفی معیوب، اجرای نادرست کار ،سایر حوادث به جزء آنچه صراحتاً در بیمه نامه مستثنی شده است.

• تجهیزات موضوع بیمه نامه در خصوص امور پزشکی اعم از تشخیصی ، درمان طبی ،جراحی و یا مرتبط با این عملیات و یا مکمل سایر دستگاها می باشد و صرفاً در مطب و یا مرکز تشخیص درمانی مستقر است.

• پوشش بیمه نامه شامل خسارت ناشی از خطرات مطروحه در موضوع بیمه نامه و خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه آن، هزینه ناشی از نقل مکان ضروری، خسارت به مورد بیمه به منظور نجات از خطرات بیمه شده می باشد.

• مهلت اعلام خسارت به بیمه گرپس از احراز بروزخسارت توسط بیمه گزار برمبنای نظر کارشناسان مربوطه می باشد.

• نظر به اینکه بعضاً دستگاهها بصورت امانی و یا قرادادی و حق العمل کاری در اختیار بیمه گزار قراردارد خسارت در وجه بیمه گزار پرداخت می شود.

• نظر به نصب و راه اندازی اکثر تجهیزات پزشکی توسط شرکتها و متخصصین مربوطه هرگونه قصور و خطا واشتباه در این فرایند که سبب وقوع خسارت توسط ایشان شناخته شود. توسط بیمه‌گر خسارت پرداخت و ازاصل قائم مقامی ( جانشینی) استفاده و از مقصر حادثه دریافت می نماید.

2- بیمه نامه آتش سوزی :

خطرات تحت پوشش این بیمه نامه عبارتند از : حریق،انفجار، صاعقه، زلزله، سیل و طغیان آب ، طوفان و گرد باد و تند باد، ترکیدگی لوله آب ، مسئولیت مالی همسایگان، سرقت موجودی و اثاثیه.

ارائه تخفیف ویژه در بیمه نامه آتش سوزی مطب و مراکز تشخیص درمانی و بیمه نامه آتش سوزی مخصوص منازل مسکونی اعضا و پرسنل سازمان نظام پزشکی

3- بیمه عمر و حادثه 

• پوشش بیمه گزار در مقابل خطر فوت به هر علت (طبیعی،بیماری و در اثر حادثه) و نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی(کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه است.

• پوشش در تمام اوقات شبانه روز وداخل وخارج ازمرزهای جمهوری اسلامی ایران درکلیه امور زندگی است.

• نظر به اینکه جان انسان قابل تقویم (ارزشگذاری) به پول نمی باشد در صورت تعلق دیه و یا دیات از منابع دیگر به غیر از این قراداد به بیمه شده و یا وراث ایشان تعهدات این قرارداد بدون اولویت بندی و مضافا عیناً اجرا میگردد.

• حوادث رانندگی بیمه شده تحت پوشش خواهد بود.

تعهدات این قرارداد علاوه بر تعهدات سایر بیمه نامه های عمر و حادثه میباشد.

تذکر:به علت گستردگی پوشش های خریداری شده و عدم امکان درج کامل آن، لذا شماره مناقصه در شرایط پیوست بیمه نامه ثبت می شود.

اصفهان ، میدان انقلاب ،خیابان پاسداران(باغ گلدسته) مقابل بسیج امام صادق نبش کوچه کیوان ساختمان مپنا طبقه دوم                                              تلفنهای تماس: 32243951-32243964-32243958